Aktualny numer

Tom 2 (2019): PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO
Opublikowane: 2020-02-05

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na posiedzeniu w dniu 27 września 2008 r. podjął inicjatywę wydawania czasopisma naukowego zatytułowanego „Przegląd Prawa Wyznaniowego”.

Powołano w tym celu Radę Naukową tegoż periodyku w składzie: prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak i prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

Wybrano ponadto kolegium redakcyjne. Redaktorem naczelnym został prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, zastępcą redaktora naczelnego dr Jarosław Szymanek, sekretarzem redakcji dr Dariusz Walencik, a członkami kolegium: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Paweł A. Leszczyński, dr Joanna Łopatowska-Rynkowska, prof. ndzw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

Przegląd Prawa Wyznaniowego jest wydawany jako rocznik, pierwszy tom ukazał się w maju 2009 roku.