Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny:

prof. ndzw. dr hab. Jan Krajczyński

zastępca Redaktora naczelnego:

prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk

 

członkowie Kolegium Redakcyjnego:

prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Redaktor tematyczny, dział: Artykuły)

prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (dział: Recenzje)

prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (dział: Orzecznictwo)

prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik

prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz

dr hab. Paweł Borecki 

dr hab. Konrad Walczuk (dział: Prawodawstwo)

dr Marta Ordon (dział: Kronika PTPW)

dr Michał Zawiślak (dział: Bibliografia)