EWOLUCJA KWESTII ŚWIATOPOGLĄDOWYCH W POLSKIM PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W XX W.

Słowa kluczowe: prawo karne wykonawcze, skazani, wolność światopoglądowa, wolność sumienia i religii

Abstrakt

Kwestie światopoglądowe szeroko rozumiane oraz wolność sumienia i religii w węższym rozumieniu były przedmiotem wielu regulacji prawnych na różnym poziomie legislacyjnym. W okresie międzywojennym całościowe uregulowanie znalazło się w regulaminie więziennym z 1931 r. W czasach Polski Ludowej przepisy te miały przeważnie fasadowy charakter, a rzeczywista poprawa sytuacji więźniów, jeśli chodzi o ich uprawnienia w zakresie wolności światopoglądowej, nastąpiła dopiero po 1989 r., głównie dzięki przepisom Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., ale i te nie były wolne od wad systemowych.

Opublikowane
2020-02-08