KRAJOWY REJESTR KULTÓW JAKO FORMA REGULACJI POZYCJI INSTYTUCJONALNEJ NIEKATOLICKICH ZWIĄZKÓW RELIGIJNYCH W ARGENTYNIE

Słowa kluczowe: Argentyna, rejestr, kult, kościół katolicki, osobowość prawna, rejestracja

Abstrakt

Spośród wszystkich związków religijnych uznanych w Argentynie jedynie wobec Kościoła katolickiego wyraźnie określono organy i zasady postępowania w relacjach państwowo-kościelnych. Posiada on status osoby prawnej prawa publicznego. Pozostałe kulty podlegają innemu reżimowi prawnemu, gdyż muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kultów, aby móc prowadzić swoją działalność na terenie kraju. Wobec nich obowiązują przepisy uchwalone przez juntę wojskową w latach 70. XX w. Unormowanie osobowości prawnej podmiotów religijnych, zgodnie z Ustawą 21.745, ma na celu ich kontrolę i możliwość kierowania nimi zgodnie z bieżącą polityką państwa. Różnice instytucjonalne między pozycją Kościoła katolickiego a pozostałymi wyznaniami nie ograniczają przy tym swobody korzystania z wolności religijnej przez Argentyńczyków.

Opublikowane
2020-02-08