GDY BEZPRAWIE BYŁO PRAWEM. KILKA PRZYKŁADÓW DYSKRYMINACJI LUDZI WIERZĄCYCH W POLSCE LUDOWEJ

Słowa kluczowe: PRL, bezprawie, komunizm

Abstrakt

W tekście pt. Gdy bezprawie było prawem przedstawiono kilka przykładów dyskryminacji ludzi wierzących w Polsce Ludowej omówiono prześladowanie dzieci szkolnych w Sadlinkach za korzystanie z dnia ustawowo wolnego od pracy, zwalczanie przez władze oświatowe „nielegalnej bursy” w Rumi, depozycję i ukaranie banicją o. Kota, gwardiana klasztoru kapucynów w Krośnie oraz sprawę „nielegalnego” krzyża na Jasnej Górze. Wszystkie te przypadki ilustrują walkę komunistycznego ateistycznego reżimu w Polsce Ludowej z ludźmi wierzącymi.

Opublikowane
2020-02-08