RELACJE MIĘDZY PAŃSTWEM POLSKIM A KOŚCIOŁEM STAROKATOLICKIM MARIAWITÓW W ASPEKCIE HISTORYCZNO-PRAWNYM

Słowa kluczowe: Kościół Starokatolicki w Polsce, Kościół Starokatolicki Mariawitów, polityka wyznaniowa, historia Kościoła mariawitów

Abstrakt

Mariawityzm w Polsce powstał w XIX w. Był to ruch odnowy w polskim Kościele katolickim. Pierwszy akt prawny regulujący sprawę kościoła mariawitów został wydany w 1906 r. przez cara. Po 1906 r. był on niezależny od Kościoła katolickiego. Podczas II wojny światowej naziści zdelegalizowali Starokatolicki Kościół Mariawitów. Po II wojnie światowej Kościół Starokatolicki Mariawitów zaczął ponownie funkcjonować i działa do dziś.

Opublikowane
2020-02-08