EWOLUCJA ZASAD ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI RELIGII PO 1989 ROKU W SZKOŁACH PUBLICZNYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: zasady zatrudniania, nauczyciele, szkoły publiczne, minister edukacji narodowej, nauczanie religii

Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje ewolucję zasad zatrudniania nauczycieli religii po 1989 roku w szkołach publicznych w Polsce. W pierwszej kolejności poddano analizie status nauczycieli religii w roku szkolnym 1990/1991, gdyż wówczas przywrócono edukację religijną do szkół. Omówiono tu pierwsze podstawy i zasady zatrudniania nauczycieli religii w szkołach publicznych. W dalszej części artykułu przeanalizowano status nauczycieli religii od 1992 r., czyli po wydaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Przedmiotem analizy było nie tylko to ciągle obowiązujące rozporządzenie, ale również inne akty prawne, w tym Karta nauczyciela, które określają status oraz podstawy i zasady zatrudniania nauczycieli religii.

Opublikowane
2020-02-08