POLITYKA PAŃSTWA WOBEC KOŚCIOŁÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 1945–1956

Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, kościoły mniejszościowe, Kościół katolicki, polityka wyznaniowa, prześladowania kościołów

Abstrakt

Powrót po II wojnie światowej Dolnego Śląska do Polski otworzył nowy etap nie tylko w dziejach państwowości polskiej na tych ziemiach, ale również kościołów tu działających. Polityka państwa wobec nich różniła się od polityki wyznaniowej państwa na pozostałych ziemiach polskich. Kluczową rolę i dla państwa, i dla Kościoła miała sprawa uregulowania statusu prawnego i organizacji polskiego Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku. Na tym tle aż do 1956 r. dochodziło do wielu konfliktów między państwem a Kościołem katolickim. Różny był natomiast stosunek państwa do pozostałych mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych, które działały na Dolnym Śląsku po 1945 r. Stosunek ten w dużym stopniu zależał od prowadzonej przez państwo polityki wobec poszczególnych mniejszości narodowych, z którymi były powiązane poszczególne kościoły.

Opublikowane
2020-02-08